Haydi, Gelecek İçin Biyobozunur Plastik Kullanalım!

Bu Proje, Türkiye Ulusal Ajansı tarafından (Yüksek Öğrenim İşbirliği Ortaklıkları) kapsamında desteklenmeye hak kazanmıştır.
Eğitim Materyalleri
Bilgi ve becerileri geliştirmek için yenilikçi bir müfredat oluşturulacaktır.
Laboratuvar Videoları
Laboratuvar videoları ile öğrenmenin daha aktif hale getirilmesi amaçlanmaktadır.
VR Araçları
VR, kullanıcıyı başka bir yere götürme gücüne sahiptir. Bu özellik, diğerlerinden daha etkileşimli ve açıklayıcı eğitim materyalleri yapımında kullanılacaktır.
Ders Müfredatı
Hazırlanan ders müfredatı literatürdeki bir boşluğu dolduracak ve ilgili alandaki temel çalışmalardan biri olacaktır.
Başarılı bir geleceğe giden yolumuz
Sürdürülebilir bir gelecek ve daha yeşil bir dünya için karbon ayak izimizi azaltmak adına FutureBio projesini geliştirdik.

Temel amacımız biyobozunur plastikler konusunda sistematik ve bilimsel çözümler hakkında toplumu bilgilendirmek ve bir eğitim platformu oluşturmaktır.

Hakkımızda

Bu projede neler yapacağız?

Haydi, Gelecek İçin Biyobozunur Plastik Kullanalım!
Dijital Eğitim Eylem Planı        

Üniversitelerin ve endüstri kuruluşlarının eğitimleri için yüksek kalitede dijital teknolojiler geliştirmeyi amaçlıyoruz.
Avrupa'da polimer ve biyopolimer ve üretim teknolojileri hakkında bilgiler.

Daha Yeşil Dünya

Daha yaşanabilir ve daha yeşil bir dünya için biyopolimerler geliştirilmeli ve kullanılmalıdır.
FutureBio projesi bu temel önceliklere katkıda bulunmak için geliştirildi.

Farkındalığı arttırmak

Üniversite öğrencileri, akademik personel, sektör çalışanları ve toplum nezdinde yenilikçi uygulamalardan yararlanmayı,
ve saha içi eğitimlerle akademisyenlerin ve öğrencilerin yetkinliklerini artırmayı amaçlar.

Dijital Araçlar

Covid-19'un yol açtığı zorluklar ve krizler doğrultusunda dijital eğitimin önemi ortaya çıktı.
Bu dijital araçlarla eğitimde kapasite ve esnekliği artırmayı hedefliyoruz.

Organizasyonlar

Orta ve yükseköğretim düzeyinde farkındalık oluşturacak bilgilendirme toplantıları, yarışmalar ve çeşitli organizasyonlar yapılacaktır.

Proje Çıktıları

Proje kapsamında online eğitim materyalleri, laboratuvar videoları, sanal gerçeklik araçları ve ders kitabı hazırlanacak.

Our Partners

Pamukkale Ünibersitesi koordinatörlüğünde,
Türkiye'den Selçuk and Kırklareli Üniversitesi;
İtalya'dan Cosvitec Societa Consortile Arl, Fondazione Bruno Kessler, Universita Degli Studi Di Trento and Indivenire srl;
Almanya'dan Ostbayerische Technische Hochschule Regensburg;
Romanya'dan Universitatea Tehnica Cluj-Napoca;
Finlandiya'dan CTRL Reality Oy
ve ilgili ortak olarak İsviçre'den University of Applied Sciences of Southern proje ortağı olarak görev yapacak.

Future Bio

Proje Çıktıları